CONTACT

服务据点

东莞Dongguan.China

 • 东莞市黄江镇黄京坑早源路百顺街11号
 • TEL:+86-769-83367225(代表号)
 • FAX:+86-769-83368512
 • E-MAIL:dongho@dongho-d55.com
 • SKYPE:dongho4545
 • QQ:2264271541

昆山Kunshan.China

 • 江苏省昆山市玉山镇汉浦路1937号5号楼
 • TEL:+86-512-57665540(代表号)
 • FAX:+86-512-57665543
 • E-MAIL:ks-sales@dongho-d55.com
 • QQ:927099572

潍坊Shantung.China

台中Taichung.Taiwan

 • 台中市太平区中山路三段1巷56弄5号
 • TEL:+886-4-22752630(代表号)
 • TEL:+886-4-25602616(专线)
 • FAX:886-4-25602642
 • E-MAIL:sales.tw@dongho-d55.com

河内Henan.Vietnam

 • 越南河内市龙边君德江坊吴家寺路458号
 • TEL:+84-432127072
 • FAX:+84-432127072
 • MOBILE:+84-984394594
 • E-MAIL:hn-sales.yn@dongho-d55.com

请填好以下表格,填写完毕请送出,我们将尽速与您联络,谢谢!